Vi har haft en driftstörning vår populära app Folkbibeln, den löstes under fredagkvällen. Android ska fungera igen, man kan uppdatera direkt och problemet ska vara löst. App Store i iPhone kan tar ett par dagar på sig innan det fixade versionen finns som uppdatering. 

Ifall appen krånglar någon gång, surfa till www.folkbibeln.it så länge i mobilen, där finns i stort sett samma funktionalitet där.

Nu är vi igång med den svenska inläsningen av den uppskattade Bible App for Kids! I appen får barn i alla åldrar får se och läsa och lyssna och själv med fingrarna föra Bibelns berättelser framåt. 

Den svenska inläsningen görs av Swen Bergling, som också har läst in Nya testamentet i den nya Folkbibelns översättning. Be gärna för Guds särskilda inspiration i detta initativ som vi hoppas kommer att sprida sig som en löpeld bland Sveriges barn - från förälder till förälder, från barn till barn. 

Lanseringen var planerad till Bibelns dag 22 jan, men inläsningen blir troligen inte klar i tid utan appen lanseras så snart efter detta som möjligt.

 

Nu finns den praktfulla Storstilsbibeln redo att beställas, lagom till jul! Folkbibelns moderna text i lättläst A4-format med 118 klassiskt illustrerade helsidor av den berömde Gustave Doré. Här får nya generationer chansen att återupptäcka familjebiblarnas kraftfulla bilder, rekommenderade av väckelsepredikanten Spurgeon som "inspirerade av Gud". Komplett med sidor för familjekrönika.
 
En vacker gåva till unga familjer, till äldre bibelläsare för igenkännandets glädje, eller som uppslagen Bibel för kyrkans altarbord?
 
Läs mer här:
 
Bilder från insidan:

Nu går vi in i påskveckan – och lagom till dess har vi fått ut ljudfiler för den nya Folkbibeln 15 så att man kan vandra med Jesus vägen fram till korset och sedan ut i det eviga livets glädje.

Här finns filer:
http://www.folkbibeln.se/ladda-ner/folkbibeln-som-ljudbok/nya-testamentet-2015
(kommer fler allt eftersom, går lite långsamt pga sjukskrivningar)

Och här är bibeltexten för påsken:
http://www.folkbibeln.it/?bok=Matt&vers=26:1

Men enklast är ju att läsa och lyssna direkt i appen Folkbibeln. Vi önskar er alla en fin påskvecka.

Nu finns det filmklipp uppe från höstens lansering av Folkbibeln 15. Se vad som är nytt, hör om tankarna bakom och lyssna till läsning ur den nya reviderade översättningen.

Här är snabba highlights (2 min):
https://www.youtube.com/watch?v=rxBoA9IB-ms

Och här sidan med alla videoklipp samlade:
http://www.folkbibeln.se/laes-a-studera/videoklipp

 

Glad advent! Nu finns den nya Folkbibeln 2015 uppdaterad i populära appen Youversion - så nu blir det lätt att följa med i bibeltexterna i mobilen under advent och jul. Bara att uppdatera appen.

Ljudinspelningen för NT redigeras nu, be gärna för den processen också, att det blir så bra som möjligt till Guds ära. Klart i jan-feb beräknar vi.

God adventshelg till er alla!

Programmerare i olika länder arbetar just med att konvertera datafilen för Folkbibeln 2015 till sina format. Det första projektorprogrammet att få igång den reviderade Folkbibeln är gratisprogrammet OpenLP, ett ambitiöst opensource-program som används i allt fler församlingar och nyligen har kommit ut i en ny version. Läs mer på http://openlp.org/.

 

 

Nu är Folkbibelns app uppdaterad med den nya Folkbibeln 15! Hela Gamla testamentet med fler fotnoter och fräschare flyt, bara att hämta - finns nu för Android, iOS och Windows.

I januari finns det även en ljudinläsning för hela Nya testamentet i appen – därefter påbörjas GT-inläsningen.

Nu är den nya Folkbibeln 2015 här - både Gamla och Nya testamentet på fräsch och modern svenska, ännu närmare grundtexten. Läs mer! 

Folkbibeln 2015 lanseras på Bokmässan i Göteborg 24-27 sept. Kom gärna förbi vår monter B01:29 och prata med översättarna.

Fre 25 sept
11:00 Presskonferens om Folkbibeln 2015 (monter B01:29)

Lör 26 sept
16:00 ”Helig action – en odyssé bland svenska seriebiblar” (Seriescenen, Tony Larsdal)

18:30 “Upptäck Gamla testamentet på nytt” – lanseringsmöte i Tabernaklet, Storgatan 39. Tony Larsdal, Johnny Lithell, Swen Bergling.
19:30 Fika
20:00 Jesus i Gamla testamentet, Seth Erlandsson
20:20 Att läsa Gamla testamentet, Jonas Dagson

Vilket projektorprogram använder ni i er församling? Nu finns Folkbibeln även för projektorprogrammet OpenSong, som är helt gratis och växer i popularitet. Både den äldre Folkbibeln 1998 och den nya Folkbibeln 2014 (NT+Ps) går att hämta här.

 

Nu finns Folkbibelns populära app även som elegant program till Windows 8, komplett med ljudbibel, sökfunktioner, ämnesindex, läsplaner, kyrkoåret etc. Lätt att bläddra mellan fotnoters hänvisningar med ett enkelt musklick och lära känna de stora sammanhangen mellan Bibelns böcker. 

Hämta Folkbibeln för Windows 8

 

Den nya Folkbibeln uppmärksammades i en varm och positiv artikel i senaste numret av Svensk Pastoraltidskrift (12 feb). Den är skriven av Bengt Holmberg, som är professor emeritus från Lunds universitet och tidigare chefredaktör för tidningen, och återges här med författarens tillstånd. Vi gläder oss över detta erkännande från ett av vårt lands tyngre namn på det exegetiska området. 

Nya testamentet och Psaltaren. Svenska Folkbibeln 2014. (Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum). 623 sidor.

Den Svenska Folkbibeln utkom första gången 1998, och ville uttalat vara en grundtexttrogen och bibeltrogen översättning: Bibeln. Den Heliga Skrift. Gamla och Nya testamentets kanoniska böcker. Arbetet på den startades 1983, två år efter att den statliga Bibelkommissionen hade gett ut sin översättning av Nya testamentet år 1981, vilken sedan förenades med Gamla testamentet och dess apokryfer i Bibel 2000 – den klart mest använda svenska bibelöversättningen i dag.

Folkbibeln gjorde en egen nyöversättning av Nya testamentet från grundspråket, och av vissa delar av Gamla testamentet, medan andra GT-böcker fick nöja sig med en revidering av 1917 års översättning. GTs apokryfer tog man inte med i Folkbibeln, och ställde sig på det sättet i en mer protestantisk, frikyrklig tradition. Ett annat drag i samma riktning var den starka betoningen på ordagrannhet i översättningen och att sambandet mellan Nya och Gamla testamentet verkligen skulle synas i det Nya testamentet – något man anklagade Bibel 2000 för att snarast aktivt skymma. Syftet var att ge en översättning »där den inspirerade grundtexten får komma till tals», som revisionsgruppen uttrycker det i sin broschyr om revisionen. Resultatet blev, för att sammanfatta det litet orättvist kort, att Folkbibeln i långa stycken lät som en revision av 1917 års översättning, som är i hög grad »ordagrann», med sin konkordantiska översättningsprincip (ett grekiskt ord i grundtexten ska återges med ett och samma svenska ord varje gång) och strävan att så noga det går följa även originalets grekiska meningsbyggnad.

Nackdelen med att ligga så nära 1917 års översättning som Folkbibeln 1998 (FB) gör är att man då använder sig av en svensk språkform som är bortåt 100 år gammal – även om FB naturligtvis tagit bort sådant som verbens pluralformer och »I» för »ni» (I haven icke / Ni har inte). Just denna gammalmodiga svenska var en av anledningarna till att utgivarna redan 2005 påbörjade en revision av det svenska språket i Folkbibeln, den som nu ges ut med sin första del, omfattande Nya testamentet och Psaltaren.

I Folkbibeln 2014 har man gjort en påtaglig modernisering av språket. Svåra ord har bytts ut (»oförvitliga» blir »fläckfria»), äldre stil ersätts mot nutida uttryck (»Far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör»), syntaxen moderniseras vad gäller ordföljd, och meningar görs kortare. Läsvänligheten har ökat genom att antalet stycken i texten blivit fler, och man lägger mer vikt vid språkets rytm och ljudharmoni, som när 1 Tess. 4:4 blir: »…att ni var och en vet att vinna er hustru på ett helgat och hedervärt sätt» – två grupper av trefaldig allitteration i en och samma mening utan att det känns för tvunget, det är skickligt!

När man ändå reviderade översättningen genom modernare ordval och stavning och enklare grammatik och syntax, passade man på att förbättra och utöka notapparaten. Varje bibelbok får en fylligare inledningsnot, som svarar på frågorna När, Var, Varför, Från vem och Till vem. Flera ställen signalerar genom en fotnot att det finns andra möjliga översättningar, och handskriftsvarianter som påverkar översättningen. Man har också ökat mängden av noter med tidshistoriska, geografiska och andra informationer. Som exempel: i Efesierbrevet finns nu 27 sådana noter, mot tidigare 14, och inledningsnoten är fylligare. Jämför man samma sak i Bibel 2000 har Efesierbrevet där försetts med hela 51 sådana noter, varav nio är hänvisningar till den 125 sidor omfattande Uppslagsdel som finns efter översättningen. En sådan saknas i Folkbibeln.

Bibelkommissionen packade med ett rätt stort mått av kringinformation i sin Bibel 2000, som därför är något av en studiebibel för den som vill använda resurserna. FB 2014 låter ett mer helbibliskt synsätt komma till tals, i meningen att man på fler ställen betonar sambandet mellan Nya och Gamla testamentet och läser Bibeln som en enda, sammanhängande Helig Skrift.

Rec. kan inte underlåta att särskilt se efter hur FB 2014 översätter två testställen: Joh. 20:17 och Gal. 6:6, där jag anser att Bibel 2000 valde fel översättning. I det första fallet följer bibelkommissionen Vulgatas och den västerländska traditionens sega missuppfattning att Jesus förbjuder Maria Magdalena att röra vid hans uppståndna kropp; där tillfogar FB 2014 en fotnot om att 20:17 också kan översättas: »Håll inte kvar mig!», vilket i alla fall är en början. – I det andra fallet översätter FB 2014 enkelt och naturligt: »Men den som får undervisning i ordet ska dela med sig av allt gott till den som undervisar honom.», medan Bibel 2000 har det kryptiska: »Men den som blir vägledd i ordet skall ha samma del som sin vägledare i allt som är gott» – en uppmaning som skulle vara intressant att få översatt till begriplig svenska.

Den konkordantiska översättningsprincipen släpper även FB, om än inte lika mycket som Bibel 2000. I Rom. 8:3-9 använder Paulus ordet sarx tio gånger. 1917 översätter med »kött» sju gånger, »köttslig natur/köttsligt väsende» tre gånger, medan Bibel 2000 använder »kött» tre gånger, »köttslig natur» tre gånger, 2 gånger »människa» och två andra omskrivningar. FB 2014 har där »kött» sju gånger, »köttslig natur» en gång, »i hans kropp» en gång, samt »till det yttre» en gång. Begriplighetens krav får alltså i vissa lägen ta över en stel ordagrannhet i översättningen.

Detta ligger i linje med den övergripande ambitionen som framträder så tydligt i Folkbibeln 2014: att översätta Bibeln till klar, lättflytande och begriplig svenska. I en jämförelse med Bibel 2000 syns det rätt väl att Folkbibelns nya översättning representerar ett svenskt språk som är ett tredjedels sekel yngre, dessutom med en större ambition att vara lättförståelig. Bibel 2000 har nog ett rikare ordförråd och en mer varierad stil (läs Lukasprologen eller Heb. 1), som jag inte är säker på att en vanlig svensk gymnasist idag skulle begripa, medan Folkbibeln lagt mycket större vikt vid att vara kort och enkel.

För att då till slut uttrycka sig kort och enkelt: Folkbibeln 2014 är en klar förbättring av Folkbibeln 1998, och välkommen bland svenska bibelöversättningar.

Bengt Holmberg

Och nu finns Folkbibeln äntligen som officiell modul till populära projektorprogrammet EasyWorship:

https://www.easyworship.com/software/bibles

Redan tidigare har Folkbibeln funnits nerladdningsbar som sångskärmar, men nu finns den även som bibelmodul.

Nu finns Folkbibelns app även till Windows Phone! Läs, lyssna, sök på ord och livets områden, kyrkoårets texter mm, direkt i Windowsmobilen. Laddas ner här:

http://apps.microsoft.com/windows/app/folkbibeln/65916c4b-a682-419e-a391-8c04ba5e518f

Imorgon torsdag 29 jan: föredrag om bibelöversättning och den nya Folkbibeln 14 på Örebro Teologiska Högskola kl 13-14, Tony Larsdal tillsammans med Mikael Tellbe.

Söndag 1 feb: "Ord av Ande och liv - om den nya Folkbibeln" i ELM-BVs missionshus i Örkelljunga kl 12-13.30, Tony Larsdal. 

Söndag 7 mars på em i Allianskyrkan Jönköping, mer info kommer.

Varmt välkommen om du är i krokarna!

Vad är nytt i den nya Folkbibeln 14? Se gärna filmklippen från lanseringsdagen 18 okt:

Presentation av den nya och reviderade översättningen (Tony Larsson, 40 min)
https://www.youtube.com/watch?v=CnTn5r1HFb0

Högtidsmöte
Ta del av bibelrecitation av ordf Swen Bergling, lovsång, intervju av huvudöversättarna Seth Erlandsson och Tony Larsson, predikan av Elon Svanell (GT-medansvarig -98), etc. 
http://vimeo.com/111897228

Seminarium: Nya testamentet som uppfyllelsen
Exegetiskt huvudansvarig Seth Erlandsson skildrar de täta banden mellan Gamla och Nya testamentet, en bibelsyn som präglat arbetet. 
http://vimeo.com/111894641

 

Imorgon kväll sänds ett reportage om den nya Folkbibeln på Kanal 10 - kolla www.kanal10.se någon av följande tider:
20 nov torsdag 18:45
20 nov torsdag 21.00
22 nov lördag 21.00
23 nov söndag 13.00

Reportaget (10-15 min?) kommer som en del av ett större nyhetsprogram, vet ej hur långt in i programmet det kommer, så stay tuned. :-)

Vilken dag! Lanseringshögtiden i helgen blev en stor stund för Guds ord i Sverige. 

Panorama-lansering-141018

Seth Erlandsson, exegetiskt ansvarig, skildrade det täta profetiska sambandet mellan Gamla och Nya testamentet, en viktig del i den bibelsyn som ligger till grund för Svenska Folkbibelns arbete. 

Tony Larsson, översättningssamordnare, presenterade den nya och reviderade Folkbibeln och gav många smakprov på fyra typer av förbättringar: modernare språk, bättre flyt, närmare grundtexten och fylligare noter. 

Swen Bergling, ordförande i stiftelsen, högtidstalade och reciterade Gudsordet så att det berörde många. Han kommer under hösten att fortsätta och läsa in hela Nya testamentet som ljudbok. 

Elon Svanell, som har arbetat med en stor del av Gamla testamentet i SFB98, predikade och levandegjorde Gudsordet utifrån de centrala verserna om Bibelns inspiration i 2 Tim 3. 

Och ett tiotal av våra medarbetare som varit referenter under arbetets gång delade varsitt bibelord ur den nya översättningen. 

Nu hoppas och ber vi att Gudsordet ska få beröra och förnya många bibelläsares andliga liv genom den nya och reviderade Folkbibeln. 

Här kan du läsa presentationen från mötet: Presentation av den nya Folkbibeln 14 (PDF, 6 MB)

(och här är presentationsbroschyren, PDF, 1 MB)

 

Presentation-SFB-141018

 

Ni har kanske sett det i Folkbibelnytt, men här kommer programmet för invigningen i Citykyrkan Stockholm 18 okt även här:

15:00 Seminarium, Seth Erlandsson: "Nya testamentet som uppfyllelsen"
16:00 Presentation, Tony Larsson: "Den nya Folkbibeln 2014"
18:00 Invigningsmöte med Elon Svanell, Per Erik Hallin, Seth Erlandsson, Tony Larsson, referenterna m fl

Hjärtligt välkomna!

Idag, 5 sept, överlämnades det första exemplaret av den nya Folkbibeln till samfundsminister Stefan Attefall. Mottagningen hölls på Socialdepartementet i Stockholm. Se video här:

http://youtu.be/N8rthsbxx3s

Stefan Attefall sade bl a: 

Svenska Folkbibeln gör en stor insats genom att ni lyfter fram och moderniserar Bibeln, som är världens mest lästa bok, men också genom att ni berikar samtalet om vad som egentligen står i skriften. Det är därför oerhört ärofullt för mig att få vara första mottagare av denna översättning.

Nästa steg blir nu, när de tryckta biblarna i huvudupplagan väl har kommit, en festlig invigningsgudstjänst i Stockholm 18 oktober. Mer information kommer.

 

  

Nu kan vi äntligen presentera vår app Folkbibeln! Läs och lyssna till Bibeln direkt i mobilen, dessutom bibelsök och kyrkoårets texter och mer. Bara att hämta i App Store eller Google Play - helt gratis!

Hämta för Iphone/Ipad i App Store.

Hämta för Android i Google Play.

 

 

Vi är tacksamma att Svenska Folkbibeln har fått vara till välsignelse för hundratusentals människor sedan den kom ut 1998. 

Nu till hösten 2014 är vi redo för en ny storsatsning för Guds ord i vårt land. Vi har arbetat i många år, och i oktober lanserar vi den nya Folkbibeln, med Nya testamentet och Psaltaren i ny och modern svensk språkdräkt och grundligt harmoniserad med grundtexten. Den nya Folkbibeln blir både en glädje för alla som idag använder Folkbibeln och samtidigt en möjlighet att nå ut till nya läsare och grupper som inte har upptäckt Folkbibeln än. 

Här kan du läsa mer om den kommande nya utgåvan: (PDF)

Vill du att vi kommer och informerar och inspirerar om den nya Folkbibeln, bibelläsning och bibelöversättning i din församling, bibelskola eller andra sammanhang? This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. så finner vi ett lämpligt datum. 

 

Nu kan vi glada presentera en ny version av vår inspelning av Nya testamentet, nu med stämningsfull bakgrundsmusik och med ljudeffekter från Hosanna. Ladda ner, lyssna och låt dig föras in i Bibelns värld på ett nytt sätt. Vi hoppas att du med denna nya version ska finna nya perspektiv i Gudsordets uppenbarelse.

”ETT LEVANDE ORD FRÅN GUD” – en dag om bibelsyn och bibelbruk
Plats: Örebro Missionsskola/Brickebergskyrkan, 1 februari 2014
Arrangörer: Sv. Evang. Alliansen, Stift. Svenska Folkbibeln och Örebro Teol. Högskola
 
Huvudföredrag:
 
Bibeln i Sverige i dag
– bibelbruket i kyrkan och kulturen (Elisabeth Sandlund)
 
Att läsa Bibeln som Guds ord
– att möta Gud i Ordet (Mikael Tellbe)
 
Sola Scriptura?
– Bibeln och traditionen. Vad är vår yttersta auktoritet? (Stefan Gustavsson)
 
Seminarier
 
Hur blev Bibeln Bibel?
– från handskrifter till bibelkanon (Tommy Wasserman)
 
Finns det ytterligare Guds ord?
– om apokryfer och gnostiska texter (Stefan Gustavsson)
 
Förstår du vad du läser?
– att läsa och tolka Bibeln  (Anna Enberg)
 
Att förkunna Guds ord för vår tid (Runar Eldebo)
 
Bibelns röda tråd
– Jesus och den stora berättelsen (Linda Bergling)
 
En personlig relation till Guds ord
– om tro och tvivel, och om tillit (Swen Bergling)
 
Så här översätter vi Bibeln
– något om Svenska Folkbibelns översättning och revideringsarbete,
respektive Svenska Bibelsällskapets nya översättningsprojekt
(Tony Larsson/Mikael Tellbe)
 
Vilken översättning ska jag välja?
– en granskning av svenska bibelöversättningar (J Dagson)
 
Bibeln till svenskarna
– hur använder vi Bibeln i det utåtriktade arbetet?
(representanter från Gideoniterna, Bibeläventyret och Church on Wheels. Moderator: Jacob Rudolfsson)
 
Avslutande panelsamtal  —  moderator: Elisabeth Sandlund
Bibeln och församlingen
Eleonore Gustafsson, Anahita Parsan, Anders Blåberg, Linda Bergling, Runar Eldebo
 
Mer information finner du på www.add.se/temadag-bibelbruk.

 

Vad menar vi med att Bibeln är Guds ord?

Välkommen till en samtalsdag om Bibelns inspiration, auktoritet och relevans den 27:e oktober.

 

Medverkande: Stefan Gustavsson, Mikael Tellbe, Seth Erlandsson, Carl-Magnus Carlstein, Greger Andersson, Göran Lennartsson, Stefan Green m.fl.

 

Plats: Brickebergskyrkan/Örebro Teologiska Högskola, Örebro

 

Tid: 10:00-18:00, lördag 27 oktober

 

Arrangörer: Örebro Teologiska Högskola, Svenska Folkbibeln, Svenska Evangeliska Alliansen

 

Anmälan: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  eller 019-307750.

 

Läs mer och se hela programmet här.

Bibeln ger oss vägledning för livets alla situationer, hur vi kan leva våra liv i ljuset av Guds stora berättelse, "His story". Men Bibeln är inte en lista med frågor och svar, utan en lång och mångbottnad berättelse där en del som tar sig an att läsa Bibeln fastnar på vägen.

Därför har vi tagit fram en strukturerad översikt, Vad säger Bibeln?, där du enkelt kan söka dig fram till vad Bibeln har att säga om olika ämnen i livet och tron. Vem är Gud? Vem är jag som människa? Hur ska jag tänka kring mitt arbete, mina relationer, ondskan etc? Vad handlar mitt liv här på jorden om? Välkommen till www.folkbibeln.se för en spännande upptäcktsfärd i Guds stora berättelse.

Nu är vi klara med inspelningen av Bibelns troligen mest älskade bok, Psaltaren, som ljudbok i fräsch och reviderad språkdräkt. Läs mer här. Den finns nu ute i bokhandeln och på www.xpmedia.org .

Har Reformationsbibelns anhängare rätt när de menar att senare översättningar tar bort ord från den ursprungliga texten? Seth Erlandsson reder ut begreppen kring Bibelns grundtext och handskrifter. Han ger också en initierad beskrivning av Erasmus av Rotterdams grundtextsammanställning "Textus receptus" som Reformationsbibeln baseras på. Dessutom sammanfattas vinterns uppmärksammade debatt om den evangelikala bibelsynen. Läs mer här.

Himmel och helvete. Vad blir vi egentligen frälsta ifrån? I Folkbibelnytt 2011-2 skriver Tony Larsson en artikel om livet efter detta med tonvikt på Bibelns undervisning vad vi blir frälsta ifrån. Anders Robertsson skriver också om hur en intervjubok med Wilfred Stinissen tycks förfäkta en människosyn och frälsningslära som härrör från mystiken. För hur är det egentligen; Har människan en gudomlig kärna som leder till Gud oavsett tro?

Läs vidare här. Skrolla ned till Folkbibelnytt 2011-2.

När 2011 snart börjar dra sig mot sitt slut kan det vara lämpligt att börja tänka på det kommande året 2012.  Från Timoteus Förlag kommer en almanacka med färggrann bakgrund och ett bibelord från Folkbibeln för varje dag. Kanske ett tips inför julen och nästa år? Ni hittar almanackan här.

GudsOrdTimoteus

Sommaren 2011 släpptes Budbärarna, en serieversion av Apostlagärningarna och några av NT:s brev i den populära japanska mangastilen. Budbärarna är i sin tur en uppföljare till 2009 års Messias som skildrade evangelierna från Nasaret till himmelsfärden. Böckerna är tecknade av kristna mangaartister i Japan och har översatts till svenska med Folkbibelns text som grund, som ett fräscht grepp för att de unga ska få upp ögonen för världens bästa bok: Bibeln. 

För både Messias och Budbärarna finns det dessutom en 64-sidig kortversion avsedd för utdelning och evangelisation i större skala: Jesus och Förvandlingen.

Messias-manga-web Jesus-manga-web Budbararna-web Forvandlingen-web

 

Psaltarboken_200Ur Svensk Pastoraltidskrift 14/2011:

Överlag menar jag att denna psaltaröversättning har ett fint och rytmiskt språk som ligger nära grundtexten. I motsats till 1917 är språket mera sparsmakat, dvs. den är inte lika mångordig. Jämför man den med den tidigare utgivna Svenska Folkbibeln finner man att översättningen på många ställen är reviderad till det bättre. Mitt helhetsintryck är att detta är en mycket fin bok som med sina vackra illustrationer ytterligare lyfter fram texten.

Stig Norin, professor i GT:s exegetik, Uppsala

 

Ur Världen Idag 26 jan 2011:

Utmärkt andaktsbok med nytt språk 

Som en försmak av Svenska folkbibelns språkliga revidering av hela bibeltexten kommer nu en provöversättning av Bibelns egen bönbok, Psaltaren. Samtidigt som utgåvan visar hur man konsekvent driver frågan om läsbarhet, så erbjuder den även en biblisk andaktsbok, konstaterar Stefan Pehrson.

Psaltaren är förebild för alla bönböcker som passerat genom kyrkans historia. Dess ärende är talet från den enskilde till Gud, även om det var knutet till tempelkulten. I övrigt varierar innehållet väsentligt, vilket gör den svår att kategorisera bland Bibelns böcker. Här släpps den enskilde troende fri. Fascinerande är då att bönerna stått sig i 3 000 år och redan är färdiga att använda! I den traditionella tidegärden är förstås Psaltaren central.

Bland dem som håller hela Bibeln för att vara Guds ord har Svenska folkbibeln gott rykte. Inte minst följer den grundtexten noggrant. När nu hela bibeltexten revideras visar den här separata utgåvan av Psaltaren att även läsbarheten ställs i centrum. Några mycket enkla ingrepp gör att känslan av ”gammal text” försvinner: ”Skall” ändras till ”ska”; ”ty” ersätts främst av ”för”, ibland av ”eftersom”, någon gång utelämnas det. För texten i stort har man gjort ordföljden rakare och naturligare. Rytmiskt undviks två betonade stavelser bredvid varandra. Mycket av de överflödiga utfyllnadsord, som hängt med sedan kyrkobibeln 1917 och levt vidare i Folkbibeln 98, har nu tagits bort, vilket ger den pregnans som det poetiska språket kräver. Man har även bytt ut ålderdomliga ord, såsom till exempel ”ogärningsmän” mot ”förbrytare”. Resultatet blir tveklöst att man koncentrerar sig mer på textens innehåll.

Den här utgåvan har därtill goda förutsättningar att fungera som andaktsbok. Genom att bara en spalt används får de typiska halvverserna i regel rum på en rad med den andra halvan på nästa. Det gör det lättare att uppfatta poesins system, där innebörden ofta får en parallell upprepning i andra halvan. Texten är tydlig.

En annan faktor är de många vackra färgbilder som levandegör det djupa innehållet. Eftersom de alltid ligger på högersidan så kommer de i blickfånget när man bläddrar. Notapparaten är kraftigt utökad och behandlar alternativ översättning, andra handskrifter av texten, verser som citeras i NT och profetior om Kristus samt sakupplysningar. Däremot finns inga noter till parallellställen i allmänhet, vilket man kan sakna.

Texten kompletteras med tre bibelläsningsplaner, som på ett intressant sätt visar den judiska traditionen, den kristna tidegärden och en tematisk uppställning, som även fungerar som innehållsförteckning. Att lyfta fram Psaltaren som den enskildes egen bön- och andaktsbok är ett angeläget syfte, som förverkligas genom den här utgåvan. Dess smidiga språk öppnar också för en aktiv och spridd läsning i dag.

Stefan Pehrson

Under våren blev Folkbibelns arbete uppmärksammat i aprilnumret av tidningen Till liv, som ges ut av samfundet ELM-BV (Evangelsk-Luthersk Mission / Bibeltrogna vänner). Här återger vi intervjun med tillstånd av ELM-BV:

 

På tråden * Tony Larsson 

Tony Larsson är en 31-årig göteborgare som är engagerad i ett spännande och viktigt projekt…

Vem är Tony Larsson?

– Oj, vilken fråga! Jag är nog framför allt en människa som är förundrad över Guds godhet mot mig, och som vill att alla ska få lära känna den godheten. Det är vad mitt liv har handlat om sedan konfirmationen. Därför håller jag på med förkunnelse och bibelöversättning. Jag har fått min teologiska grund på Församlingsfakulteten men har också examen från universitetet och från Jerusalem.

På vilket sätt arbetar du med bibelöversättning?

– Från början var jag inriktad på att åka ut med Folk & Språk, men 2005 fick jag höra att Folkbibeln planerade ett revideringsarbete. Nu är jag med i styrelsen och samordnare för projektet att slipa fram en mer lättflytande språkdräkt som samtidigt håller sig nära den inspirerade grundtexten. Vi planerar att publicera en reviderad helbibel före 2020.

Genom att jag både är grundspråksexeget och har översättarutbildning har jag en helhetsbild av översättningsprocessen. Jag jobbar i samråd med en grupp svenska stilister och tar fram ett grundförslag som vi sedan överlämnar för exegetisk granskning.

Vi behöver för resten fler provläsare och stilister! Vi har dock inte resurser att avlöna, t ex mitt engagemang är på ideell basis. Parallellt jobbar jag deltid på min fars duschfirma. Om Paulus var tältmakare är jag duschmakare...


Är Folkbibelns språk ’tyngre’ än Bibel 2000?

– Både ja och nej. När man försöker hålla sig nära grundtexten påverkar det naturligtvis svenskan. Folkbibeln gillas av dem som vill ha lite mer tuggmotstånd. Sedan har folkbibelöversättarna haft 1917 års översättning i ryggmärgen. Det finns en hel del vi kan göra med ordföljd, satsbyggnad och vissa ordval (som ”oförvitlig”). Kolla gärna provöversättningarna som vi har gett ut – Johannesevangeliet och Psaltaren.


Vilken bibelbok håller du på med just nu?

– Apostlagärningarna: dels för Folkbibeln, och dels som seriebok i japansk mangastil! "Budbärarna" kommer till sommaren.


Vad driver er som jobbar med Folkbibeln?

– Roligt att du frågar just på det sättet! Jag säger som Paulus: ”Kristi kärlek driver oss” (2 Kor. 5:14). Alla måste få Guds Ord i en översättning som de kan lita på. 

Under vintern har Svenska Folkbibeln tillsammans med förlaget XP Media installerat sig i nya mer ändamålsenliga lokaler.

Ända sedan starten av arbetet har Svenska Folkbibeln huserat i en källarlokal på Albatrossvägen i Vendelsömalm. Lokalen har från början varit passande, inte minst med tanke på de låga hyreskostnaderna. Men den har också haft en del nackdelar, bland annat transportproblem eftersom lokalen låg mitt inne i ett bostadsområde. Detta har till slut fått såväl förlag som stiftelse att se sig om efter ett bättre alternativ.

De nya lokalerna som finns på Hantverkarvägen i Handen är på 114 m2 istället för tidigare 150 m2. Men tack vare en väl tilltagen takhöjd har lagret ändå en dubbel lagringskapacitet. Dessutom finns det en modern industriport så att man slipper lasta om leveranser från bibeltryckerier etc. Även andra utrymmen är bättre avpassade för verksamheten och fräschare. Lokalerna ligger endast några kilometer från den tidigare adressen.
Vi tackar Gud för den praktiska lösningen, och ser fram emot en ny epok i arbetet!

Den nya postadressen är: Svenska Folkbibeln, Hantverkarvägen 24, 136 44 Handen

Nu finns Svenska Folkbibeln även för YouVersion, ett väldigt intressant community för bibelläsare!

- Läs Bibeln på dator, smartphone (Iphone, Ipad) eller en vanlig Javamobil

- Jämför mellan 50 olika översättningar på olika språk

- Lyssna på hela Bibeln som ljudbok: engelska, arabiska och många olika minoritetsspråk (svenska kommer senare)

- 50 olika bibelläsningsplaner som hjälper dig hålla ut

- skriv kommentarer till olika verser och se vad andra bibelläsare har tänkt om samma vers

Seth Erlandsson medverkade på ett mycket lyckat bibelseminarium i Köpings pingstkyrka i oktober 2010. Ämnen som togs upp var Bibelns tillkomst, dess auktoritet och trovärdighet. Dessutom behandlades frågan vem Jesus är jämfört med de olika Jesus-bilder som presenteras i vår tid.

Det tredje seminariet handlar om Den Jesus som Nya testamentet beskriver – en viktig undervisning för att förstå vem Jesus är och hur vi kan presentera honom för andra. Just det tredje seminariet kan du se som film direkt på hemsidan genom att klicka här.

Du kan också ladda ner alla budskapen som mp3 här.

Vill du beställa seminariets olika delar som DVD eller CD-skiva så gör du det här.

Astrid WahlberAstrid Wahlberg har efter en kort tids sjukdom fått flytta hem till sin Frälsare. Tisdagen den 5 oktober fick Astrid åka till Södersjukhuset efter en hjärnblödning och den 14 oktober fick hon flytta hem till härligheten – en rik och betydelsefull livsgärning hade fullbordats.

Astrid föddes den 5 november 1923. Hon växte upp i Småland som dotter till Albert och Augusta Sjöberg tillsammans med två systrar och tre bröder. Pappan drev järnhandel i Stockaryd. Astrid utbildade sig till sekreterare och tog realen i Nässjö och gick därefter ett år på Filip Holmqvists Handelsinstitut i Göteborg. Hon var chefsekreterare under större delen av sitt liv på olika företag, exempelvis Tabergs yllefabrik.

Vid den tid fabrikör Ottosson i Falköping, stöttade Lewi Pethrus genom att rädda tidningen Dagen vid en ekonomisk kris var Astrid Ottossons sekreterare. Senare flyttade Astrid till Stockholm där hon jobbade på Harald Pihl AB respektive Berkel AB. Astrid behärskade engelska och tyska i tal och skrift och var en duktig stilist i det svenska språket.

Astrid gifte sig 1958 med Olof Wahlberg och blev änka 1976. Paret bodde bl.a i Årsta och hade en sommarstuga utanför Nykvarn. De fick inga egna barn men Astrid, som var mycket släktkär, trivdes när hon träffade såväl syskon som syskonbarn. År 1993 publicerade hon boken Familjeminnen där hon beskriver sin släkt och sin lyckliga barndom.

Redan i sin ungdom blev Astrid kristen och hon döptes i missionsförsamlingen i Stockaryd. I Stockholm tillhörde hon Slussenkyrkan under många år innan hon gick med i Söderhöjdskyrkan som då, efter dess tillblivelse på 1980-talet gick under namnet Brandbergens frikyrkoförsamling. Mellan åren 2003 och 2009 ledde Astrid ett barnarbete i Västerhaninge tillsammans med Elsie Söderberg, där de nådde mängder av regelbundet återkommande barn. De bjöd barnen på saft och bullar och gav dem kärlek och uppmärksamhet. De lärde dem också att memorera bibelord. Överlag engagerade sig Astrid i sina medmänniskor och ställde upp för många som hade det svårt. Hon var också en stark och uthållig bedjare.

Efter pensioneringen fortsatte Astrid att använde sina språkfärdigheter på Betelinstitutet i Orsa. Senare var hon en stor tillgång på förlaget Salt & Ljus samt XP Media. En starkt bidragande orsak till att hon flyttade till Haninge var för att hjälpa till med Svenska Folkbibeln, till att börja med främst som sekreterare. Astrid hade en förvånande hög arbetskapacitet som hon förenade med en skarp blick både för detaljer och för väsentligheter. Som korrekturläsare kunde hon övertyga om att just detaljer ofta är väsentliga!

Under åren 1990-1998 koncentrerade hon sig på referentarbetet för såväl Nya som Gamla testamentet. Här blommade hon ut i de gåvor hon tränats i. Hon hade stor betydelse för den stilistiska utformningen av Folkbibelns översättning. År 2000 gav hon ut andaktsboken ”Smaka och se att Herren är god” som bygger på bibelord för varje dag hämtade ur Svenska Folkbibeln.

Astrid ivrade även för den nu pågående revideringen som hon ansåg var viktig för att Folkbibeln skulle få en ännu modernare språkdräkt. In i det sista bidrog hon med sina synpunkter, bl.a i den aktuella utgåvan av Psaltaren som utkommer i november. Hon var verksam ända tills hon blev sjuk tio dagar innan hon fick flytta till sitt eviga hem.

Vi som hade förmånen att möta Astrid lärde känna henne som en rikt begåvad och färgstark kvinna med en mycket ljus personlighet och en levande tro. Hon var ett föredöme på många områden och inte minst – en älskad och trofast vän.

Anders Robertsson, informationsansvarig

Psaltarboken_200Under tre tusen år har människor hämtat tröst, kraft och vägledning i Bibelns mest älskade bok, Psaltaren. De 150 psalmerna famnar livets olika skiftningar, både det ljusa och det mörka, och leder läsaren in i bönens djupa möte med Gud.

Svenska Folkbibelns översättning av Psaltaren publicerades första gången 1998. Som ett led i vårt pågående revideringsprojekt presenterar vi nu Psaltaren i en fräsch och förnyad språkdräkt, grundligt reviderad och granskad utifrån den hebreiska grundtexten.

För att ge läsningen ytterligare en dimension är denna utgåva rikt illustrerad med 31 foton i fyrfärg. Dessutom ingår en utökad notapparat som bl a lyfter fram Psaltarens profetior om Kristus, samt tre bibelläsningsplaner som ger vägledning in i Psaltarens olika teman och hjälper dig att finna den psalm du behöver.

Inbunden A5, 256 sidor. Inkommer i början av nov 2010.

 

OlaeklofOla Eklöf föddes 1939 i Hulta, söder om Linköping.
Efter folkskollärarutbildning tog han examen i Lund: en fil kand i ämnena historia, samhällskunskap och religionskunskap, och fortsatte senare att studera både grekiska och hebreiska. Han gifte sig 1963 med Anita och de fick barnen Anna, Maria, David och Andreas samt åtta barnbarn. Olas omsorg om de minsta gjorde honom till ordförande för en liten missionsorganisation med namnet ”Barn i Anderna”.
I sin gärning verkade Ola som missionspastor, lärare och några år som komvux-lärare inom kriminalvården. Han var med och startade en kristen gemenskap i Lambohov och hade ett starkt engagemang för kristen enhet i hemorten Linköping och hela Sverige. Många församlingar och bibelskolor runt om i landet fick förmånen att lyssna till Olas gedigna och inspirerande bibelundervisning.
När översättningsprojektet Svenska Folkbibeln tog form fanns Ola Eklöf med från början och var styrelseledamot i stiftelsen i tolv år. Han deltog med stor iver som referent för Gamla Testamentet. Men det var i arbetet med Nya Testamentet som Ola gjorde de största insatserna, bl.a. som huvudansvarig för referentarbetet. Genom sina djupa kunskaper, både språkligt, exegetiskt och allmänteologiskt bidrog han starkt till den slutliga utformningen av den svenska texten. När Svenska Folkbibelns nya testamente lanserades gjorde Ola stora insatser genom sin lågmälda men väl underbyggda argumentation. Detta fortsatte han med när helbibeln var färdig: Svenska Folkbibeln 1998.
Genom sitt ödmjuka sätt, sin starka passion för Bibeln och orubbliga förtröstan på Gud blev han ett stort föredöme för oss övriga i folkbibelarbetet. Ola var en vän att gå till när man hade frågor – både teologiska och personliga.
Vi tackar Gud för hans insatser här under jordelivet, och gläds åt att han nu fått möta sin älskade Herre och Frälsare.
För Stiftelsen Svenska Folkbibeln


Anders Robertson, informationsansvarig
Swen Bergling, ordförande

"Styrkan hos SFB ligger i att den på modern svenska eftersträvar och i hög grad uppnår trohet mot originalets stil och ordalydelse." Judisk religionsvetare uppmärksammar Svenska Folkbibeln i en bok om Talmud.

Bertil Adania, fil.mag. i religionsvetenskap och teol. kand., som inledde sina judiska studier 1972 vid The Jerusalem Academy of Jewish Studies, har gett ut boken Rum i Talmud på förlaget Norma Skellefteå år 2002. Den behandlar 29 exempel från Talmud, en judisk skrift som näst efter Gamla testamentet är judarnas viktigaste urkund. Boken har en intressant inledning som ger den ovane läsaren en inblick i Talmud och hur den används inom judendomen.

I inledningen beskriver Bertil Adania också att han i högre grad kunnat använda Folkbibelns text därför att den tagit med de detaljer från grundtexten som de hebreiska rabbinerna kommenterat. På några citat har han gjort en egen översättning till svenska istället för att använda en befintlig svensk översättning.

På sid 13 skriver han: ”I Bibel 2000 har visserligen en del hebreiska begrepp skärpts och tydliggjorts. De litterära översättningsprinciper på vilka kommissionens arbete vilar har gjort slutresultatet praktiskt taget omöjligt att gälla som ett auktoritativt referensverk av en (judisk) urkund på svenska. Bibel 2000 är följaktligen på det hela taget obrukbar i förening med talmudisk diskurs eller vid någon som helst rabbinsk exegetik eller i andra seriösa judiska sammanhang. Likafullt har jag försökt använda mig av Bibel 2000.där så varit möjligt, även om de flesta bibelcitat med fördel har hämtats från Svenska Folkbibeln, vars läsare har en tryggare grund att stå på. I några fall har jag funnit det lämpligt att själv översätta anförda bibelverser från originaltext.”

På föregående sida skriver Bertil Adania om Folkbibeln. ”Året innan (1998) hade emellertid en privat stiftelse förekommit den statliga Bibelkommissionen och publicerade en egen revision och partiella nyöversättningar av den hebreiska Bibeln i Svenska Folkbibeln (i mina hänvisningar ”FB”). Styrkan hos denna ligger i att den på modern svenska eftersträvar och i hög grad uppnår trohet mot originalets stil och ordalydelse.”

I slutet av boken finns ett Appendix där alla bibelställen finns med som Adania citerar i sin bok. Först kommer den hebreiska grundtexten, sedan den översättning han valt i texten. På varje text finns sedan både Folkbibeln och Bibel 2000 i översättning sida vid sida, och där han själv inte nöjt sig med någon av dessa finns hans egen översättning med som huvudalternativ. Det är glädjande att en judisk religionsvetare ger Folkbibelns översättning detta höga betyg. Då det gäller Talmuds innehåll bör kanske tilläggas att det innehåller stark kritik mot NT och den kristna övertygelsen om Jesus som Messias.

Anders Robertsson

Den nya omfattande uppslagsdelen finns i alla helbiblar från och med 2009. Läs mer och ladda ner ditt eget ex här:

http://www.folkbibeln.se/laes-a-studera/folkbibelns-uppslagsdel

 

Johannesboken_200I vårt revideringsarbete har vi nått en punkt där vi är redo att presentera både Johannes evangelium och första Johannesbrevet i nyreviderat skick.

Dessa två skrifter passar utmärkt ihop. Den första säger om sig själv: ”... dessa (tecken) har blivit nerskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn.” (Joh 20:31) Och i 1 Joh. 5:13 står det: ”Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn.”

Utgåvans båda bibelböcker är alltså skrivna så att läsaren för det första ska komma till tro, och för det andra veta att han/hon har evigt liv!

Skaffa den – läs den – sprid den!

29 kr/st. (Bättre pris vid mängdspridning, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Ljudbok_200Johannes evangelium finns nu som ljudbok – för fri nerladdning!

Ljudboken kan även köpas som dubbel-CD där vi testar en ny prissättning! Läs mer.

Texten är är hämtad från Svenska Folkbibelns pågående revideringsprojekt.

Inspelningen gjordes sommaren 2009. Inläsare är Swen Bergling, en av Sveriges mest uppskattade bibelröster.